Nuoren maalivahdin harjoittelu – painotukset 9-11 vuotiaille

Copyright Jari Heinimäki ©

Toimin Blues MK 02 Bluen maalivahtivalmentajana ja olin Goaliepron pääleirillä mentor -ohjelmassa mukana alkukesästä 2012 Espoossa. Tämän lopputyön aiheena on nuoren maalivahdin harjoittelun painotukset 9-11-vuotiailla.

Alle 12-vuotiaiden harjoittelussa keskitytään vielä maalivahtipelin perusasioihin: Perusasentoon, perustorjuntoihin, liikkumiseen ja luisteluun sekä sijoittumiseen – opetellaan tiedostamaan perusasiat laukaisukulman peittämiseen. Myös mailapeliä voi jo tämänikäisenä alkaa harjoitella, lähinnä päätyä kohti tulevien kiekkojen pysäyttämistä ja helppoja syöttöjä puolustajille.

Nuorillakin valmentamisen pitää olla jo yksilöllistä, kun ikäluokan kärjen ja aloittelijoiden ero voi olla valtava. Tasoryhmissä joukkueen maalivahdit ovat jo lähempänä toisiaan mutta sielläkin yksilölliset erot voivat olla suuria. Joillakin on vahvuutena luistelu tai liikkuminen yleensä, kun joku toinen torjuu hallitusti kohti tulevat vedot. Omassa joukkueessani keskityn vielä pääsääntöisesti näihin yllä mainittuihin perusasioihin. Tarvittaessa ja kauden aikana kehittymisen mukaan käydään läpi sitten myös enemmän teknisiä asioita niiden kanssa, jotka ovat jo valmiita omaksumaan näitäkin asioita. Näin nuorten kohdalla on tärkeää muistaa, ettei oikaise perusasioissa ja lähde ”hifistelemään” ennen kuin perusasiat osataan kunnolla!

Perusasento:

 • Jalat hieman hartioita leveämmällä
 • Polvet koukistettuna
 • Selkä suorana ja ylävartalo hieman käännettynä eteenpäin
 • Mailan lapa kokonaan jäässä peittäen jalkojenvälin
 • Hanskat vartalon etupuolella, irti vartalosta, samalla tasolla ja
 • käännettynä kohti kiekkoa
 • Katse kiekossa
 • Paino tasaisesti molemmilla luistimilla
 • Ylävartalo mahdollisimman rentona

Perusasento on monella jo tässä vaiheessa löytynyt. Haasteena on se, kun asennon pitäisi pysyä kasassa myös liikkeen aikana ja silloin, kun on kiire. Monella maila nousee irti jäästä ja polvet suoristuvat helposti, kun he lähtevät liikkumaan kiekon mukana. Harjoittelemmekin poikien kanssa paljon perusasennossa liikkumista kiireettä. Rauhallisesti suorittaen erilaisia ”ratoja” rintamasuunta eteenpäin, katse kiekossa ja kädet edessä.

Sijoittuminen 

Maalivahtipelin ensisijaisena tavoitteena on olla laukaisuhetkellä sijoittuneena maalin ja kiekon väliin. Oikean sijoittumisen avulla maalivahti helpottaa omaa pelaamistaan maalintekotilanteessa ja ehtii peittämällä tai torjumalla estää vastustajan maalinteko. Tämä tarkoittaa sitä, että maalivahdin täytyy hallita sijoittuminen sivuttais- ja syvyyssuunnassa. Maalivahtipelissä sijoittumista pidetäänkin jo osana torjuntaa, sillä oikealla ja oikea-aikaisella sijoittumisella maalivahti saa itselleen lisää aikaa torjua tilanteet ja on aina vahvoilla kenttäpelaajaan nähden.

Maalivahtipelin peruslähtökohtana tulisi olla, että maalivahti ehtii liikkua ja sijoittua ennen varsinaista maalintekotilannetta, jolloin hän pystyy kontrolloimaan tilannetta mahdollisimman hyvin ja keskittymään itse torjuntaan. Oikean sijoittumisen perustana on hyvä pelikäsitys ja liikkumistaito.

Maalivahdin sijoittumiseen eri pelitilanteissa vaikuttavat mm. kiekollisen pelaajan lähestymissuunta ja –nopeus sekä mahdollisen poikittaissyytön mahdollisuus. Maalivahdin sijoittumispelaaminen muuttuukin entistä haastavammaksi iän myötä, kun pelien tempo koko ajan nopeutuu.

Iso osa nuorista maalivahdeista pelaa usein liian syvällä maalin sisällä. Hyvä nyrkkisääntö onkin pelata pääsääntöisesti kaaren tasolla. Kaaren tasolla pelatessaan maalivahti peittää suurimman osan maalista tehokkaasti ja pystyy torjumaan kauempaa tulevat laukaukset. Poikittaissyötöissäkin kaaren tasolla pelatessaan maalivahti ehtii peittämään vielä laukaisukulmat. Lähitilanteissa syvyyssijoittumisen merkitys korostuu, sillä usein maalivahti luottaa peittämiseen. On myös hyvin oleellista että maalivahti ei ylisijoitu. Jos pelaaja esimerkiksi nousee kulmasta maalille ”sektorin ulkopuolelta” riittää hyvin, että maalivahti on vastassa noin luistimen mitan verran tolpasta. Tällöin on jo koko maali peitossa ja siinä on sivuttaisliikkeessä koko ajan torjunta valmiudessa ja ehtii tarvittaessa poikittaissyöttöönkin. Harjoittelemme paljon omassa joukkueessani myös Y-liukua suoraan edestä ja sivusektoreista tuleviin hyökkäyksiin, koska tämän ikäiset maalivahdit tekevät usein sen virheen, että poikittaissyötöissä ja pelaajan harhauttaessa he lähtevät peittämään / kautta torjumaan suoraan sivulle, kun oikea suunta on tolppaa kohti. Tätä liikesuuntaa harjoitellaan paljon ensin ilman kiekkoa ja myöhemmin tehdään siitä enemmän pelinomainen harjoitus ja otetaan laukaus tai harhautus ja laukaus mukaan.

Nuorille maalivahdeille sijoittumista opetettaessa oiva apuväline edelleen on narut. Narujen (ja videoinnin) avulla maalivahti itsekin huomaa syvyyspelaamisen merkityksen ja sen miten pienellä paikan vaihtamisella tai painon siirrolla voi olla iso merkitys kiekon torjumiseen.

Liikkuminen ja luistelu 

Liikkumisen perusedellytys on hyvä luistelutaito ja se vaatii oikeaa perusasentoa, hyvää tasapainoa, ketteryyttä, koordinaatiokykyä, hyvää pelinlukemista ja nopeaa liikkumista eri suuntiin.

Tärkeää liikkumisessa:

•    Liiku aina kiekon ja pelitilanteen mukaan
•    Torjuntavalmius säilyy liikkumisen ajan
•    Lapa jäässä
•    Liiku oikea-aikaisesti

PYSTYSSÄ LIIKKUMINEN ON AINA NOPEINTA LIIKKUMISTA JA ERITYISESTI NUORTEN MAALIVAHTIEN KOHDALLA ON TÄRKEÄÄ PELATA MAHDOLLISIMMAN PITKÄÄN PYSTYSSÄ!  

Nuorena opetellaan liikkumisen perusteet, joten on tärkeää ”komentaa” pojat pois jäästä ja v-asennosta. Tämä onkin haasteena, koska pojat seuraavat liiga- ja NHL- maalivahteja ja kopioivat heidän pelityylinsä itselleen. Jos pienikokoinen maalivahti pelaa paljon jään kautta, niin maalin yläosa jää kokonaan tyhjäksi maalivahdin taakse. Tyyli on haitaksi myös nuoren maalivahdin liikkumisen kehittymiselle.

MIKSI TARVITAAN HYVÄÄ LUISTELU -JA LIIKKUMISTAITOA?

Luistelu ja hyvä liikkuminen on maalivahtipelin perusta. Oikea-aikainen liikkuminen ja sijoittuminen on yksi tärkeimmistä torjuntakeinoista ja ne mahdollistavat myös peliin osallistumisen.

Maalivahdin luistelu jaetaan normaaliin luisteluun, joka ei poikkea kenttäpelaajan luistelusta sekä liikkumiseen, johon kuuluu liikkuminen syvyyssuunnassa, sivuttaisliikkuminen ja maalin taakse liikkuminen.

Normaali luistelu on liikkumisen oppimisen edellytys. Maalivahdin on hallittava kaikki samat luistelutekniikat kuin kenttäpelaajien. Laadukas maalivahtiharjoittelu sisältää paljon luisteluosioita ja maalivahdin on myös luisteltava mukana pelaajien luisteluharjoitteissa.

Hyvin hallitut syvyys- ja sivuttaissuunnan liikkumistekniikat ovat pohja oikealle sijoittumiselle. Nopein tapa liikkua syvyyssuunnassa on T-potku etuviistoon sekä sivuttaissiirto tolpalta ulos. T-potkua voi käyttää esim. silloin, kun tulee pystysyöttö kulmasta vastakkaiselle puolelle siniviivan tuntumaan ja tilanteessa pitää päästä nopeasti vastaan. Muuten suosittelen aina sivuttaisliikkumista, koska maalivahti on aina sivuttaisliikkeessä torjuntavalmiimpi kuin t-potkussa, jolloin tasapaino on hetkellisesti häiriintynyt. Hyvin hallitut liikkumistekniikat sivuttaissuunnassa ovat pohja oikealle sijoittumiselle. Mitä pidempiä etäisyyksiä maalivahti pystyy liikkumaan sivuttaissiirroin, sitä paremmin torjuntavalmius säilyy ja sekä patjat että vartalo ovat peliin päin.

Perustorjuntatekniikat

Kiekkokontrollin, eli sen miten hyvin maalivahti pystyy ottamaan kiekon haltuunsa tai torjumaan kulmaan, edellytyksenä on perustorjuntatekniikoiden hallinta. Maalivahdin on tiedettävä, miten ja mihin kiekon torjuu tai voiko sen esimerkiksi jättää tai syöttää puolustajalle.

Perustorjunnat jaetaan sen mukaan mihin laukaukset tulevat, (korkeat, puolikorkeat ja jäälaukaukset) tai suunnan mukaan. (kohti tuleva laukaus ja laukaus kilpi- tai hanskapuolelle) Laukaukset voidaan torjua joko pystyssä tai jään kautta. Aloittelevien ja nuorten maalivahtien on hyvä harjoitella siniviivalta tai aloitusympyröiden ylätasolta tulevat laukaukset pystyssä torjuen. Kannattaa myös opettaa mahdollisimman monta torjuntatyyliä, jotta ”torjuntapankissa” on valmis torjunta eri tilanteisiin.

Perustorjuntojen harjoittelussa pitää muistaa, että samassa harjoituksessa on aina yksi teema! Ei siis lauota sekä räpyläpuolelle ylös että kilpipuolelle alas. Aloitteleville maalivahdille torjunnat opetetaan vaiheittain. Heille tulisi laukoa vähintään viisi laukausta ennen korjaavaa palautetta.

 • Muista riittävä palautuminen sarjojen välissä
 • Keskity huolella ennen jokaista suoritusta
 • Laukauksen voimakkuus määritellään taitotason ja iän mukaan
 • Riittävä toistojen määrä torjuntatekniikkaa kohti, kun pyritään automaatiotason saavuttamiseen
 • Sivulle tehtävissä torjunnoissa liike mukana
 • Pyri aina teknisesti puhtaaseen suoritukseen

Kausisuunnitelma

Alla on esimerkki Blues MK 02 Bluen kausisuunnitelmasta syksyn 2012 osalta. Meillä on mahdollisuus treenata maalivahtien kanssa yhdessä noin kolme kertaa viikossa, 20 minuuttia / harjoitus. Alla olevan ohjelman jaan vielä teemoihin jokaiselle harjoituskerralle niin, että jonain päivänä on pelkästään luistelu ja liikkumistreeniä ja toisella kertaa lauotaan. Tarkoituksenani on käyttää myös mahdollisimman paljon videointia hyväkseni, jotta pojat myös näkevät omat suorituksensa jälkikäteen.

Elokuussa on vielä vähän treenivuoroja, joten silloin mennään vähän sen mukaan miten päävalmentaja antaa aikaa mutta elokuun lopulla, kun vakiovuorot pyörähtävät käyntiin, alamme toteuttaa tätä suunnitelmaa.

Elokuu
Perustorjuntoja: Tolpalta reilusti ulos -> pieni peruutus ->räpylä ylös, kilpi ylös, jäävedot pystystä, jäävedot v-stä  (yksi teema / harjoitus)
Luistelut: Sivuttaisliikkuminen -> keilat neliössä – > molemmat suunnat -> katse kiekossaYmpyrät -> molemmat suunnat -> rintama suunta kiekkoon
Syyskuu
Varataan kokoustila -> käydään poikien (mv:t) kanssa läpi mm. pelinlukua ja pelirohkeutta
Syvyyspelaaminen:
Y-liuku molemmille puolille ilman kiekkoa
Y-liuku -> veto alas räpyläpuolelle -> ylösnousu kiekon suuntaan
Y-liuku -> veto alas kilpipuolelle -> ylösnousu kiekonsuuntaan
Y-liuku -> veto ylös
Kulmasta maalille nousu -> mv -toinen polvi jäässä -> sivuttaisliikkeeseen
kulmasta maalille nousu -> mv – pystyssä -> sivuttaisliikkeeseen
Rauhallinen tahti
Luistelukilpailut esim tötsät pujotellen, tötsien kierto kahdeksikkoa rintamasuunta eteen -> peliasennossa -> katse kiekossa. Rauhallisesti, ei kilpailuna. Terän käyttöVastaantulot 6 tötsää, 2 (lähelle ja kauemmas) sektoriin, 2 keskellä ja 2 toiselle puolelle
Helppo syöttö pakille
Lokakuu
Räpylä ylös -> liike etuviistoon kiekon suuntaan
Matala laukaus pysytysta räpylällä
Kilpi ylös -> käännä ranteella kulmaan -> seuraa katseella
matala laukaus V:stä räpylällä / kilvellä
Kulmasta maalille nousu -> v-liuku
kulmasta maalille nousu -> mv – pystyssä -> sivuttaisliikkeeseen
Vastaantulo -> ponnistus paikaltaan -> liuku loppuun asti
Vastaantulo -> pysäytys ”pelinpuolen” jalalla
Sivuttaisliike -> keilat neliössä – > molemmat suunnat -> katse kiekossa. Tötsien  kierto -> pudota V:hen jokaisen keilan kohdallaSivuttaisliike siniviivaa pitkin -> kaksi potkua -> käännös ympäri -> kaksi potkua -> käännös ->huomioi että käännös tulee tehtyä molemmin puolin
Helppo syöttö pakille
Marraskuu
Jäävedot pystystä -> torju kulmaan
Jäävedon haltuunotto -> Hanskapuolen polvi jäähän -> peitä räpylällä
Jäävedot v-stä ->ohjaa kulmaan
Y-liuku molemmat puolet -> veto
T-potkulla vastakkaiselle puolelle sektoriin vastaan -> kun tarvitsee päästä nopeasti pitkälle, muuten liikkuminen aina sivuttaisliikkeelläVastaantulot 6 tötsää, 2 (lähelle ja kauemmas) sektoriin, 2 keskellä ja 2 toiselle puolelle
Helppo syöttö pakille
Joulukuu
Laukaus läheltä -> V-torjunta – peitto tai räpylällä
Laukaus läheltä -> V-torjunta – peitto tai kilvellä
Kulmasta maalille nousu -> mv -toinen polvi jäässä -> sivuttaisliikkeeseen
kulmasta maalille nousu -> mv – pystyssä -> sivuttaisliikkeeseen PAINOTUS TÄSSÄ!!!
Sivuttaisliike siniviivaa pitkin -> kaksi potkua -> käännös ympäri -> kaksi potkua -> käännös ->huomioi että käännös tulee tehtyä molemmin puolinYmpyrät -> molemmat suunnat -> rintama suunta kiekkoontötsien kierto kahdeksikkoa rintamasuunta eteen -> peliasennossa -> katse kiekossa.
Sivuttaisliikkuminen jäässä -> katse ensin kiekkoon -> maila seuraa – > ylävartalon kierto mukaan
Helppo syöttö pakille