Brian’s pro patjojen taipuvuuden kustomointi

Brian’s pro patjojen taipuvuuden kustomointi
08/12/2011 Jukka Ropponen

Tähän saakka yksi suurista ongelmista custom patjojen tilaamisessa on ollut eri kohtien taipuisuuden/joustavuuden määrittäminen. Ei ole ollut mahdollista tilata esim selkeillä numeroilla määriteltyä liikkuvuutta polven tai vaikka reisiosan suhteen.  Nyt Brian’s korjaa tämän ongelman ja tuo uusien 2012 pro malliensa mukana markkinoille selkeän systematiikan jonka avulla asiakas voi määrittää custom tilauksensa täysin omien tarpeidensa mukaisesti.

SubZero patjan taipuisuuden osoittavat indikaattori polven ja reiden kohdalla

Pro mallit eli SubZero, Zero G ja Pro Stock patjat tulevat kaikki vakiomallina ilman eri kustannusta. Tällöin setuppi on alla olevan kuvan mukainen eli nilkka on 2 / keskijäykkä, polvi 3 eli joustava ja reisiosa on 2. Customina voidaan jokainen näistä kolmesta kohdasta valita jäykkyydellä 1, 2 tai 3. Tuota 1:stä eli jäykkää vaihtoehtoa ei vakiotuotteissa ole vaan ne tulee tehdastilauksina.

Tässä näet eri vaihtoehtojen merkinnät

Zero G patjoissa merkinnät tulevat reisiosan sisälle