Lonkan ulkosivun kipu

In Muut, Resurssit on

Copyright © 2012 Matti Seppänen, Ortopedi

Nimikkeet lonkan ulkosivun kivulle ovat vaihdelleet vuosien varrella. Yleisimmin puhutaan ”limapussin tulehduksesta”. Kyseinen ”limapussi” eli bursa sijaitsee lonkan ulkosivulla ison sarvennoisen päällä. Limapussissa on usein myös nestettä, mutta limapussin nestesisältö ei kuitenkaan ole yhteydessä kipuun. Usein myös oireettomalta puolelta voidaan kuvantamistutkimuksissa löytää vastaavalla tavalla nestettä sisältävä limapussi.  Sen sijaan keskimmäisen ja pienen pakaralihaksen jänteiden tulehdusmuutokset ovat voimakkaasti yhteydessä ulkosivun kipuun.

Lonkan ulkosivun kipu on yleinen ongelma, jonka esiintyvyydeksi on arvioitu olevan jopa 10-25% väestöstä. Tämä vaivaa tyypillisimmin 40-60 -vuotiaita naisia. Lonkan ulkosivun kivusta kärsivien naisten ja miesten suhde on 4:1.

Pakaralihaksen jänne tulehtuu hankauksesta

Pienen ja keskimmäisen pakaralihaksen jänteet kiinnittyvät reisiluun ison sarvennoisen kärkeen. Näiden päällä kulkee voimakas jänteinen rakenne (suoliluu – sääriside) jonka yläpää kiinnittyy suoliluun harjaan ja alaosa sääriluun yläpäähän. Näin jänne ylittää sekä polvi, että lonkkanivelten yli. Näiden väliin jää bursa l. limapussi jonka tarkoituksena on toimia ”liukulaakerina”. Mikäli lantion liike kävelyn aikana häiriintyy, aiheutuu tästä lisääntyvä hankaus ison sarvennoisen ja jännekalvon välille. Yleisin syy lantion liikehäiriöön on keskimmäisen pakaralihaksen voiman heikkeneminen ja tästä aiheutuva lihastasapainon häiriintyminen. Kun keskimmäisen pakaralihaksen voima heikkenee, pääsee lantion puolisko vajoamaan yhdenjalan seisonnan aikana ja jännekalvo kiristyy. Tämä yhdenjalan seisonta tapahtuu kävelyn aikana jokaisella askeleella. Usein kävelyssä onkin hienoisesti ontuva lantion liike. Mitä selkeämpi väärä kävelyrytmi on, sitä lyhyemmällä kävelymatkalla lonkka kipeytyy. Tyypillisiä oireita on rasituskipu kävellessä ja portaissa, sekä kipu lonkan päällä maatessa esim. Yöllä. Erityisen hankalana potilaat kokevatkin yölliset heräämiset kivun vuoksi aina kyljelle kääntyessä. Naisten suurempi osuus ulkosivun kivusta kärsivissä potilaissa selittyy lantion rakenteen eroilla. Naisten lantion on rakenteellisesti leveämpi ja jotta lantiolinja kävelyn aikana pysyisi ”vaaterissa”, tulisi pakaralihaksen olla paremmassa kunnossa. Miehet pärjäävät hieman pienemmällä suhteellisella pakaralihasvoimalla.

Huono lihastasapaino ¹ huono lihaskunto

Lihastasapainolla ja lihaskunnolla ei varsinaisesti ole tekemistä keskenään. Jopa ammattiurheilijoilla yksipuolisen harjoittelun vuoksi pakaralihasten (keskimmäinen ja pieni) voidaan todeta olevan merkittävästi heikompia kuin esimerkiksi koukistus ja ojennussuunnan lihakset. Eikä heitä voi sanoa huonokuntoisiksi. Myös pitkänmatkan juoksijoilla lonkan ulkosivun kipu on usein lajiharjoittelua rajoittava ongelma.

Voimaa pakaraan ja kävely kuntoon

Hoito ulkosivun kipuun pitäisi aloittaa aina ensimmäisten oireiden ilmaantuessa. Tulehduskipulääkkeet ovat alkuun hyvä apu joka mahdollistaa harjoittelun, mutta hoito ei saisi jäädä pelkkään kipulääkekuuriin. Kortisonia on usein pistetty limapussintulehduksen hoitona, koska kortisonilla tiedetään olevan voimakas tulehdusta hillitsevä vaikutus. Mutta koska tulehdus aiheutuu jännekalvon hankauksesta, ei kortisonikaan tuo pitkäkestoista apua.  Kortisoniruiskeen jänteitä haurastuttavan vaikutuksen vuoksi se tulisikin säästää erityisen hankaliin tilanteisiin. Mikäli pistoksesta on apua, tulisi kivun lievittyminen käyttää hyödyksi lihasvoimaharjoitteluun.

Mikäli fysioterapeutin kanssa yhteistyössä tehty omatoiminen, aktiivinen lihasvoimaharjoittelu ei tuo riittävää tulosta, on syytä jatkaa kuvantamistutkimuksilla.

Jukka Ropponen